Op.Dr. Remzi EREN  - Medar Hastaneleri

Op.Dr. Remzi EREN

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı : Remzi EREN
Doğum Yeri - Yılı : Konya-1980
Akademik Ünvan : Op. Dr.
Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye 1997-2003
 • SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, 2004-2009

İş Deneyimi

 • SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, (2004-2009
 • Balıkesir Asker Hastanesi,(2009-2010)
 • Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi,  (2010-2011)
 • Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, (2011-2014)
 • Özel Ada-Tıp Hastanesi,  (2014-2018)
 • Özel Sakarya Konak Hastanesi, (2018-)

Üye Olunan Dernek ve STK lar

 • Jinekolojik Endeskopi Derneği
 • Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği
 • Türkiye Üreme Sağlığı Ve Infertilite Derneği  (TSRM)
 • Sakarya Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Sakarya Tabip Odası

Kurs-Seminer ve Alınan Sertifikalar

Yayınlanmış makaleleri, poster sunumları;

Ulusal Dergiler:

 • Ekmekci E, Aydoğmuş H, Ergün Y,  Eren R. Analyzing Adnexiel Torsion Cases Recognized in Our Clinic Retrospectively. Türkiye Klinikleri J. Gynecol. Obst. 2010;20(5):287-94.
 • Eren R, Ekmekçi E , Kayhan O, Aydoğmuş H, Timur H, Ergün E.  Comparison of the Obstetric Outcames of Pregnant  Patients with Glucose Intolerance and Gestational Diabetes Mellitus. J. Gynecol-Obstet Neonatal. 2010; 7(26) : 1031-37.
 • Ekmekci E, Eren R, Doğulu F, Ergün Y. Metastatic Diffuse Placental Choriocarsinoma; a  case report. J. Gynecol-Obstet Neonatal 2010; 7(27) : 2015-16.
 • Timur H, Eren R, Orçan S, Gençosmanoğlu G, Kayhan EO,  Ergün Y.  The Clinical Importance of Maternal Serum Homocysteine Vitamin B12 and Folic Asid Levels in First  Trimester Abortions. J. Gynecol-Obstet Neonatal. 2011; 8(29) : 2032-36.
 • Kahyaoğlu S, Timur H, Eren R, Kahyaoğlu I, Yapar Eyi EG, Ustün YE. Can maternal serum          C-reactive protein levels predict successful labor induction with inravenous oxytocin in term pregnancies complicated with premature rupture of the membranes? A cross-sectional study. J Turkish German Gynecol Assoc. 2014; 15(1): 36–4
 •  Ulusal Kongrelerdeki Poster Sunumları:

 • Eren R, Ekmekci E, Altun T, Erkenekli K, Aydoğmuş S, Gökmen B. Fetal Akranide Lumbosakral Agenizi Ve Toraks Hipoplazisi: Olgu Sunumu. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 11 – 14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye
 • Aydoğmuş S, Doğulu F, Keskin DY, Aşut G, Eren R, Gökmen B. Gebelikte Adnexial Torsiyon Yönetiminde Bir Olgu: Olgu Sunumu. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Kongresi,  11–14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye
 • Eren R, Ekmekci E, Altun T, Erkenekli K, Aydoğmuş S, Gökmen B.  Düşük Tip Vajinal Septum Olgusunda Normal Doğum: Olgu Sunumu. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Kongresi, 11–14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye
 • Altun T, Eren R, Ekmekci E, Aydoğmuş S, Tabak S, Gökmen B.  Gebelikte Trombofili; Bir Olgu Takibi Ve Sonuçlari: Olgu Sunumu. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi,      11–14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye
 • Aydoğmuş S, Özek T, Hasırcıoğlu F, Doğulu F, Eren R, Gökmen B.  Kistik Higroma ve Hidrops Fetalis Olgusunun 3D USG ile Değerlendirilmesi:  Olgu Sunumu. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 11 – 14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye
 • Sözel Sunumlar

 •  Eren O, Batığolu S, Karataş A, Karçaaltıncaba D, Eren R, Ergün Y, Ekşiolu M. Genital Kondilomu Olan Erkeklerin Eşlerinde Human Papilloma Virus Enfeksiyonu Tespiti.                10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 09-13 Mayıs 2012, Antalya, Türkiye.
 • Katıldığı Kongreler:

 • Perinatal Takip Sempozyumu. 05.06.2005,  Isparta, Türkiye
 • 5. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya, Türkiye
 • 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Kongresi . 11-14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye.
 • II. Congress Of South East European Society Of Perinatal Medicine&  Perinatal Medicine 2007, Istanbul , Türkiye
 • 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi. 4-7 Nisan 2007, Çeşme, Türkiye
 • Hacettepe Kadın Hastalıkları Ve Doğum; Tıp Ve Sanat Felsefesi Kongresi, 12-14 Nisan 2007, Ankara , Türkiye
 •  7. Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, 16-20  Mayıs 2007, Antalya, Türkiye.
 • 2. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı. 17-20 Ocak 2008, Uludağ-Bursa, Türkiye
 • 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008, Antalya, Türkiye
 • 9. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi. 15-18 Ocak 2009,  Bursa, Türkiye
 • 12. Ulusal  Perinatoloji Kongresi. 23-26 Nisan 2009, Antalya Türkiye
 • 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2009, Girne KKTC
 • 9. Türk Alman Jinekoloji Derneği Kongresi.  4-8  Mayıs 2011, Antalya, Türkiye
 • 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 09-13 Mayıs 2012, Antalya, Türkiye
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği  VIII. Ulusal Kongresi,  11-14 Ekim 2012, İstanbul, Türkiye
 • 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-5. Akdeniz Ülkeleri Jinkoloji ve Obstetrik Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya,Türkiye
 • 13 Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi-, 11-15 Mayıs 2015, Antalya,Türkiye
 • 1. Üreme Endokrinolojisi ve infertilite akademisi-6. Jinekolojik endoskopi Sempozyum ve çalıştayı, 03-06 Mart 2016, Uludağ- Türkiye
 • 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 5-9 Ekim 2016, Antalya,Türkiye
 • 10. Ulusal Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Kongresi, 28-30 Ekim 2016, İstanbul, Türkiye.
 • 15. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik i-25. Avrupa Obstetri ve  Jinekoloji kongresi , 17-21 Mayıs 2017, Antalya,Türkiye
 • 16. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 mayıs 2018, Antalya,Türkiye
 •     Katıldığı Kurslar:

 • Temel İstatistik e-Kursu
 • Obstetrik Ultrasonografi Kursu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. 1 Nisan 2006,  Ankara Türkiye.
 • Anovulasyonun Değerlendirilmesi Ve Ovulasyon İndiksiyonu Kursu. Jinekoloji Ve Obtetrik Derneği- Ankara Şubesi. 23 Kasım 2006,  Ankara Türkiye.
 • Kadın Ve Erkek Infertilitesine Yaklaşım Ve Ovulasyon Indiksiyonu Kursu. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. 3 Şubat 2007, Ankara, Türkiye.
 • Laparaskopide Temel Prensipler Kursu. 2. Jinekolojik Endoskopi Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Çeşme, Türkiye.
 • Ian Donald Inter-University School Of Medical Ultrasound, Advanced Ultrasound Course In Obstetrics And Gynecology, 14-15 December 2007, Istanbul, Turkey.
 • 1. Fetal Temel Ultrasonografi Kursu. Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. 21 Ekim 2007, Ankara, Türkiye.
 • Temel Ve Operatif Histereskopi Kursu. 6. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008, Antalya, Türkiye.
 • İnfertilite Kursu.  9. Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi. 15-18 Ocak 2009, Bursa, Türkiye.
 • Jinekolojik Onkoloji Derneği Kursu. 7. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne KKTC
 • Temel Obstetrik Ultrasonografi Detayları Kursu,  Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği  VIII. Ulusal Kongresi, 11-14 Kasım 2012, İstanbul, Türkiye
 • Cinsel sağlık Ensitüsü Derneği, “Vajinismus Workshopu”, 19-20 Aralık 2015, İstanbul, Türkiye
 • Obstetrik USG ve doppler kursu, 10. Ulusal Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Kongresi, 28-30 Ekim 2016, İstanbul, Türkiye
 • Peripartum Kanamaların ve Morbiditenin Yönetimi, Taze kadavrada İleri Obstetrik Cerrahi Kursu, 14-15 Temmuz 2018, Istanbul, Türkiye
 •        Sertifikalar

 • T.C. SB AÇSAP Genel Müdürlüğü, Laparaskopi sertifikası,2004-2009, Ankara. 
 • Kadın Hastalıkları ve DoğumYeterlilik Sertifikası 
 • T.C. SB Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Daire Başkanlığı, "Acil Obstetrik Bakım Kinisyen Eğtimi" 18-20 Mart 2013, Ankara.
 • T.C. SB Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü,  “Neonatal Resusitasyon Program Uygulayıcı Sertifikası”, 10-12 Nisan 2018, Sakarya 

                                                                                                                                                         

Bu Bölüme Ait Diğer Doktorlar