TPN   - Medar Hastaneleri
TPN

TPN

Bağırsağın anatomik veya fonksiyonel kaybı durumunda çok uzun süre geçmeden kaçınılmaz olarak malnutrisyon gelişir. Ancak bu durumdaki hastalara intravenöz olarak yeterli kalori desteği yapılır ve aminoasit verilirse hasta malnutrisyon sokulmadan aylarca korunabilir. Kalori gereksiniminin fazla olduğu durumlarda ağızdan beslenmeye ilave olarak intravenöz yol ile yüksek kalorili solüsyonlar da verilebilir. Gastrointestinel kanal oral veya tüp yolu ile beslenme şeklinde devreye sokulmalıdır. Ancak bu yolun kullanılmadığı durumlarda TPN a başvurulmalıdır.